Auditul de siguranță rutieră este o verificare detaliată, tehnică și sistematică, independentă, din punct de vedere al siguranței rutiere, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primii auditori în domeniul siguranței rutiere din România împreuna cu instructorii din Uniunea Europeana (2004)

Casetă text: Casetă text: Consultanță Tehnică în domeniul Siguranței Circulației Rutiere
Auditul de siguranță rutieră 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
SĂMĂREANU Eusebio-Horațiu

                         

           Debutul Auditului de Siguranta Rutiera în România este legat de câțiva  ingineri instruiți de către experți de siguranță rutieră din Uniunea Europeană și atestați de forurile europene să execute audituri și inspecții în domeniul siguranței circulației rutiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                      Un audit de siguranță rutieră reprezintă o abordare pro-activă cu scopul de a identifica problemele potențiale de siguranță, astfel încât să poată fi luate decizii pentru eliminarea sau reducerea problemelor, preferabil înainte de apariția accidentelor sau de implementare a sistemului rutier. Auditurile de siguranță rutieră trebuie să fie parte distinctă de identificarea, analiza și remedierea “punctelor negre”, care este o abordare reactivă. Dar în cazurile de reconstrucție sau lărgire a drumurilor, sau a altor reabilitări majore, inspecția siguranței rutiere și investigarea accidentelor trebuie să fie implementate ca o primă fază a procesului de audit.